CHANGES

Forvitring, forandring, timing, tid. Hvordan forandrer en collage - som er laget i diverse papirmaterialer - karakter og mening når den blir foreviget som en nesten-nøyaktig kopi i maleri? Ved å fryse collagen udødeliggjøres den imens den er fersk, før den blekner og forvitrer. Som et foto av et yngre selv og nåværende selv.  Maleriet representerer collagen slik den engang var, og man kan spørre seg hva som er originalen nå. Samtidig fryses små glimt av hendelser og arrangementer  - som dem man blir bombardert med på sosiale medier og i samfunnet ellers - kanskje et forsøk på å holde fast noe i informasjons-strømmen som kan synes endeløs. I bildet oppstår en ny fortelling. Maleriet blir mer perfekt og komposisjonen strammere enn i collagen - liksom fotoshoppa eller airbrusha en smule, som idealiseringen av alt rundt oss i dag. Det blir også en bevissgjøring av faglige funderinger. Hvordan oppfører komposisjonen seg på en større flate? Hva skjer om den forstørres 2 eller tre ganger og bygges ut på sidene? Hvordan blande fargene på gråpapir, tape og rutepapir?Sammenstillingen av to kvadrater i collagen, 10 x 10cm, med eller uten sirkel, er konstant og varieres og utprøves på forskjellige måter både i form og størrelse. Som en jazzlåt eller en plantegning over noe udefinerbart.

I BOWIEBREXIT kan man si jeg har løsrevet det ene kvadratet fra det andre, forstørret det 2 ganger, og endt opp med sirkelen. Innholdet er fragmenter fra nyhetsbildet i mitt andre hjemland da maleriene ble til. Et britisk ikon og noen britiske symboler er forvrengt, forandret og blandet sammen - fabulasjoner rundt de siste par års hendelser i Storbrittania.

Continue Reading

hilde 01

Hilde Cathrine Kjepso

Visual artist

hildekjepso@gmail.com

Phone: +47 41 27 78 64

Studio address

Hagakollen 10a, 1387 Asker