Kunst Rett Vest 2018


Kunst rett vest er Vestregionens satsning på kultur. Det arrangeres en årlig kunstrunde, hvor rundt hundre juryerte kunstnere fra hele Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en stor fellesutstilling, hvor hver av de deltagende kunstnere bidrar med verk. Vertskap for fellesutstilling har ambulert mellom regionens kommuner. I 2018 vil fellesutstillingen være på Drammens Museum.

hilde 01

Hilde Cathrine Kjepso

Visual artist

hildekjepso@gmail.com

Phone: +47 41 27 78 64

Studio address

Hagakollen 10a, 1387 Asker