What & Why

I pick up scraps, fragments, bits, rubbish, news, tickets, cultural, political and my own events, leftovers and recycled work from my studio and use this in my collage work. Lately I have also started my Contemporary Poems series from found and recycled plastic materials.

 

I  force these  fragments  from everyday life into a fixed geometric composition, simplifying and distorting them in the process, making new meanings and new stories. Like a neverending Netflix series with endless episodes, documenting present life as it happens.

I work with collage and acrylics, often in pairs, and always in series, playing the same tune over and over again but different every time. Folllowing a set of rules and then disobeying them.

It has become a part of the artistic practice not to buy new stuff, but use what I have, find and inherit.

Jeg er opptatt av den visuelle støyen vi omgir oss med i samtiden, spesielt gjennom sosiale medier. Sammenblandingen av kulturelle arrangementer, nyheter og fake news, klimakrise, Brexit og private hendelser om hverandre. Dette uttrykkes gjennom collager hvor fragmenter fra samtiden, tatt ut av sin sammenheng, får en ny mening. Aviser, søppel, billetter, programmer, brosjyrer, kataloger og egne kasserte arbeider, huskelister, frøposer, tape og post-it lapper blir brukt i collagene, som er navngitt som en evigvarende Netflix- eller HBO-serie, for på den måten å understreke tiden som går og går. Tiden vi egentlig ikke har. Den overordnede tematikken kretser rundt utfordringene jorda vår står overfor nå, med klimakrise, miljø- og plastproblematikk – og storpolitikken forbundet med dette. Innimellom alt dukker det banale og popkulturen opp, slik den alltid gjør.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

hilde 01

Hilde Cathrine Kjepso

Visual artist

hildekjepso@gmail.com

Phone: +47 41 27 78 64

Studio address

Hagakollen 10a, 1387 Asker
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account